Skip to content

Wat is digitale toegankelijkheid?

Een toegankelijke website is een site waarvan heel de inhoud probleemloos toegankelijk is, ook voor personen met een handicap die gebruik maken van specifieke software of hardware.

Een toegankelijke website biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om:

  • te navigeren met behulp van spraaksynthese of braille (voor blinde of slechtziende gebruikers);
  • de weergave van de site aan te passen volgens ieders behoefte (grotere letters, andere kleuren, etc.);
  • te navigeren zonder muis, door uitsluitend het toetsenbord of een touchscreen te gebruiken.

Daarvoor moet bij het ontwerpen en updaten van de site aan strenge eisen worden voldaan.

In hoeverre voldoet TotalEnergies.com aan de Franse AcceDe Web-aanbevelingen?

Tijdens de ontwerpfase, de creatie en latere updates van de site stelt TotalEnergies.com alles in het werk om de toegankelijkheid van de site te optimaliseren.

Contact

TotalEnergies.com zet zich onophoudelijk in om de toegankelijkheid van haar digitale communicatiemiddelen te verbeteren.

Mocht u tijdens het navigeren of bij toegang tot bepaalde inhoud op de site toch problemen tegenkomen, neem dan vooral contact met ons op. Geef daarbij zoveel mogelijk informatie over uw situatie en het betreffende probleem, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Neem contact met ons op.