Skip to content

Cookies and privacy

Privacy Statement & cookie beleid

Total Nederland N.V. (“Total”) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Total respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Total zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Total kan dit Privacy & cookie beleid van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 25-09-2017). Op deze website kun je ons Privacy & cookie beleid te allen tijde inzien.

 

Persoonlijke gegevens

Bij een bezoek aan onze website zal je ons mogelijkerwijs een aantal persoonlijke gegevens verstrekken waarmee wij kunnen reageren op jouw verzoek om informatie en we beter op jouw verwachtingen kunnen inspelen; het zal je ook in staat stellen om gebruik te maken van de diensten die door de website worden aangeboden.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de editor van deze site of voor haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, evenals voor haar partners en zelfstandige distributeurs, en dit voor analyse- en enquêtedoeleinden en met het oog op commerciële transacties.

De editor van deze site verbindt zich ertoe alle mogelijke inspanningen te doen om jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen, meer bepaald om te verhinderen dat zij verkeerd zouden worden weergegeven, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Total doet ten aanzien van deze informatie een beroep op (verwerkings)dienstverlening van een derde partij die gevestigd is in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. Daarom heeft Total voor contractuele waarborgen gezorgd.

 

Cookies

Total gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Total gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Een cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren, maar registreert informatie over de manier waarop je surft op de site (de gekozen taal, de geraadpleegde pagina’s, datum en uur van het bezoek, enz.) die wij dan bij jouw volgende bezoek kunnen lezen. Jouw volgende bezoek zal daardoor vlotter verlopen en in bepaalde gevallen zal informatie die je ons via een ingevulde vragenlijst hebt verstrekt niet opnieuw worden gevraagd. Deze informatie wordt gedurende 12 maanden bewaard in jouw computer.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als u een taalkeuze maakt voor Nederlands, Engels, of Frans plaatsen wij een cookie om de website in de gekozen taal te tonen. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard op jouw computer om te voorkomen dat je deze taalkeuze telkens opnieuw moet invoeren als je onze website nogmaals bezoekt.

Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer je de browser sluit na het bezoek aan de website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina's van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. jouw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina's en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies. Deze cookies worden (op dit moment) tussen de sessieduur en 1 jaar bewaard. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door AddThis en/of overige derden.

Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, wordt uitgelegd dat door gebruik te blijven maken van de website en op de volgende pagina te klikken, of, door het sluiten van de cookie melding, je toestemming geeft voor het plaatsen van 'add this' cookies. Wij registreren uw toestemming met een cookie. Als je geen toestemming geeft kun je onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen dan nog wel de functionele en google analytics cookies en als je alsnog een taalkeuze maakt, of artikelen/pagina's wil delen, wordt ook de daarbij behorende cookie geplaatst. Wij registreren aan de hand van een cookie of je toestemming hebt gegeven voor 'add this' cookies, of niet. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard. Wij bewaren daarbij ook jouw IP adres, alsmede de datum en het tijdstip van de toestemming.

Je kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als je toestemming hebt geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zal opnieuw je toestemming worden gevraagd wanneer je onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

 

Delen met anderen

Total deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Total blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Total jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard heb je recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot jezelf. In dat verband kunt u steeds contact opnemen met: Total Nederland N.V., Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN Den Haag. Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen doen naar http://www.total.nl/total-in-nederland/contact.html. Total zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Total neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via http://www.total.nl/total-in-nederland/contact.html.